Standardy bytů, objektů a blízkého okolí

 • Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha
  • Založení stavby
   Budovy založeny na vrtaných železobetonových pilotách.
  • Svislé nosné a nenosné konstrukce
   Pro bytové objekty se navrhuje obvodové zdivo z cihelných tepelně izolačních bloků tl. 440 mm, typ THERMO STI zděné na celoplošné lepidlo, vnitřní nosné zdivo z cihelných bloků tl. 300 mm, vnitřní nosné zdivo z AKU cihelných bloků tl. 300 mm. Bytové příčky z cihelných tvarovek 115 mm. Vše cihelný systém HELUZ nebo podobný produkt.
  • Vodorovné nosné konstrukce – stropy
   V objektech bude aplikována kombinace monolitů a prefabrikátů. V půdorysech kde je použito sloupové podpory budou navrženy monolitické stropní konstrukce. V ostatních případech bude použit polomontovaný filigránový stropní systém. Systém Eko-Bet nebo srovnatelný produkt.
  • Střešní konstrukce
   U střešní konstrukce se navrhují převážně dřevěné krovy.
  • Střešní krytiny
   Pro navržené stavby se jako střešní krytina navrhují betonové střešní tašky. Ucelený střešní systém KM BETA nebo srovnatelný produkt.
 • Společné prostory – schodiště, chodby
  • Povrchová úprava
   Nášlapná vrstva keramická vnitřní s řezanými sokly ze stejného materiálu, omítka vápenocementová vnitřní, otěru odolná malba bílá
 • Výplně otvorů
  • Dveře vchodové - dům
   Plastové dveře s elektromagnetickým zámkem ovládaným z každé bytové jednotky
  • Dveře vchodové - byt
   Dveře plné, otevíravé, osazené v ocelové zárubni, bezpečnostní, s protipožární bezpečností podle PD s povrchovou úpravou – folie s dezénem dřeva, kování bezpečnostní klika – koule, kukátko
  • Dveře vnitřní
   Dveře plné nebo prosklené, otevíravé, osazené v obložkové zárubně, s povrchovou úpravou – lamino s dezénem dřeva, kování.
  • Okna a zasklené stěny
   Plastová pětikolová okna se součinitelem přechodu tepla U max. 1,0 m2.K-1.W
 • Podlahy a úpravy povrchů
  • Dlažby
   Vnitřní - keramické dlaždice se řezaným soklem ze stejného materiálu
   Exteriérové - keramické dlaždice mrazuvzdorné s řezaným soklem ze stejného materiálu
  • Obklady
   Vnitřní - keramické obklady
  • Podlahy
   Plovoucí podlaha laminátová v dezénu dřeva se soklovými lištami stejného dezénu
  • Povrchy stěn
   Vnitřní – vápenocementová nebo sádrová omítka na stěnách a stropech s malbou bílou otěru odolnou
   Exteriérové - venkovní stříkaná omítka s barevným nátěrem
 • Zařizovací předměty
  • Kuchyňský kout
   Vývody pro baterii ukončené rohovými ventily, vývod pro odpad bez ukončení
  • Koupelna a WC
   Umývadlo se zápachovým uzávěrem, stojánková baterie do umývadla s připojovacími hadicemi, vana s délkou minimálně 1700 mm a zápachovým uzávěrem, nástěnná vanová baterie s ruční sprchou, souprava ventilu a zápachového uzávěru pro pračku, závěsný klozet.
 • Vytápění a rozvody instalace
  • Vytápění
   Deskové radiátory s termostatickými hlavicemi v obytných místnostech, v koupelnách žebříkové radiátory,u francouzských oken alternativně konvektory, rozvody z plastových trubek v podlaze
  • Vytápění bytu
   Vlastní kondenzační kotel v bytě ovládaný programovatelným prostorovým termostatem
  • Zdravotechnika
   Kompletní rozvody vody studené a teplé, výtokové baterie a zápachové uzávěry se zařizovacími předměty, vývody vody vybavené ventily.
  • Elektroinstalace
   Zásuvky a vypínače v bílé barvě s rozmístěním podle PD, svítidla v koupelně, WC a na chodbě, samostatný přívod pro elektrický sporák, jednotlivé vývody pro svítidla s rozmístěním podle PD
  • Slaboproud
   Datová a televizní zásuvka v hlavní obytné místnosti, trubkování pro rozvod telefonu a televize do ostatních obytných místností., ovládač s telefonem na ovládání vstupních dveří - vrátný, zvonek, zvonkové tablo u vchodu do objektu
  • Osvětlení
   Osvětlení prostoru před vstupem do objektu se svítidlem, osvětlení vstupního prostoru a prostoru chodeb včetně svítidel
 • Vnější úpravy
  • Předzahrádky
   Ornice s oplocením jednotlivých předzahrádek
  • Schránky
   Rozmístění příslušného počtu plechových dopisních schránek ve vstupním prostoru
  • Parkovací místa
   Plocha zpevněná zámkovou nebo zatravňovací dlažbou.
  • Zpevněné plochy
   Chodníky kolem komunikací a ostatní pěší komunikace ze zámkové dlažby.
  • Ostatní plochy
   Upravená a zatravněná ornice.


V případě ukončení dodávek nebo výroby některých výroků si společnost Benuga s.r.o. vyhrazuje právo nahradit daný výrobek jiným ve srovnatelné kvalitě, případně změnit způsob provedení za jiné, kvalitativně a funkčně srovnatelné řešení.